Thông tin đặt hàng

Thông tin mua hàng
Chọn hình thức thanh toán
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) Chủ tài khoản: CT TNHH HOANG KIM GROUP SAI GON Số tài khoản: 9271049999 Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chủ tài khoản: CONG TY TNHH HOANG KIM GROUP SAI GON Số tài khoản: 414449999
Đơn hàng của bạn
Tạm tính
Thành tiền

Tiếp tục mua hàng